Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR :

“Aşağıda yer alan sorular değişik zamanlarda YÖK Farabi Koordinasyon Ofisine ve Dumlupınar üniversitesi Farabi Koordinasyon Ofisi’ne öğrenci tarafından sorulan sorulardan oluşmaktadır. Soruların cevapları genel olarak Farabi Yönetmeliği (Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik) ve Mali Esas ve Usuller'de (Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı Ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller) ve Dumlupınar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeler yer almaktadır. Sorulara ilişkin bağlayıcı olan ilgili mevzuatta yer alan hükümlerdir. Cevaplar konunun daha açık anlaşılmasına katkı sağlamak üzere hazırlanmıştır.”

 

1.Farabi Değişim Programından öğretim görevlileri yaralanabiliyor mu?

Hayır. Fakat öğretim görevlileri aynı zamanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseler, öğrenci olarak programdan faydalanabilirler.

 

2.Farabi Değişim Programından araştırma görevlileri yaralanabiliyor mu?

Hayır. Fakat araştırma görevlileri, aynı zamanda öğrenci iseler öğrenci olarak programdan faydalanabilirler. Bu dönem içinde kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yolluksuz-yevmiyesiz görevli sayılmaları ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir.

 

3.Yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan faydalanabilirler mi?

Evet.

 

4.Yüksek lisans öğrencileri birinci dönemlerinde programdan faydalanabilirler mi?

Hayır.

 

5.Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri de programdan faydalanabilirler mi?

Evet.

 

6.Meslek Yüksekokulu öğrencileri programdan faydalanabilecekler mi?

Evet.

 

7.Devlet üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine gidebilecekler mi?

Evet. Fakat öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak gidebilirler.

 

8.Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilirler mi?

Evet. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir.

 

9.İngilizce programlara başvurmak için yeterlilik belgesi istenmekte midir? Gidilecek üniversite sınavı yapabilir mi?

İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla, gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur.

 

10.Öğrenciler  değişimden faydalanabilmek için kendi üniversitelerinin protokol imzaladığı üniversiteleri mi seçmek zorundadırlar?

Evet.

 

11.Öğrenci ve öğretim üyelerinin ilk başvurusu ve form dolduracağı yer Farabi Kurum Ofisi olacak ve bizden ilgili birime mi gönderilecek, yoksa ilk başvurular ilgili birime yapılıp, oradan mı bize gönderilecek?

Kurum koordinasyon ofisleri bu konuda iş yüklerini dikkate alarak uygulama yapabilirler.

 

12.Yönetmelikteki şartları karşılayan ve değişim için başvuruda bulunan öğrenci sayısı belirtilen kontenjandan fazla olursa, başvuranlar arasından yapacağımız seçim için kriterimiz ne olacak?

Öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır.

 

13.Yabancı dil sınavını eğer üniversite yapacaksa hangisi yapacak, gelinen üniversite mi yoksa kendi çalıştığı üniversite mi? Ve bu yabancı dil sınavını hangi birim yapacak? Soruların kapsamı ne olacak?

Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite sınavı yapabilir. Ancak Öğrenim Protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.

 

14.Üniversiteden herhangi bir birim değişime katılmak istemeyebilir mi? Yoksa tüm birimler protokolde yer almak zorunda mı?

Programa katılım gönüllük esasına dayalıdır.

 

15.Öğrenci olarak gittiğimiz üniversitede alttan ders alabiliyor muyuz?

Evet. Kendi kurumunuzda alttan ders almanız gerekiyorsa, gideceğiniz kurumda da alabilirsiniz.

 

16.15 Mart a kadar olan öğrenci değişim ilanlarına başvuran öğrenciler, bir sonraki akademik yılın 2.dönemi gidebilirler mi?

Evet.

 

17.Bizde geçme notu 60'dır ve bizim not sistemimizde 2.0/4 = 60-64 e tekabül ederken YÖK te 2,0/4 = 53,33 e karşılık gelmektedir. Bu problem oluşturur mu?

YÖK kararları esas alınır.

 

18.Ders dönemi başladıktan sonra 1 ay mazeretli olan bir öğrenci, mazereti sona erdikten sonra programın hangi aşamasından ve hangi kurumdan faydalanabilecek?

Sınavlar başlamamışsa, öğrenci Farabi programına devam edebilir.

 

19.Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilecekler mi? Bunun bir sınırı olacak mı?

Öğrenciler başvurabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir.

 

20.Kabul belgesi aldığı halde gideceği kurumda mazeretsiz olarak öğrenimine başlamayan bir öğrenci devamsızlık hakkını doldurmadan kendi kurumunda öğrenimine başlayabilir mi?

Hayır.

 

21.Kabul belgesi almış öğrenciler hem kendi hem de gidecekleri kuruma kayıt yaptırmaları neleri kapsamaktadır?

Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.

 

22.Barınma ile ilgili bir işlem yapılacak mı? Kredi Yurtlar Kurumunda kalan bir öğrenci gideceği kurumun bulunduğu şehirdeki Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalabilecek mi? Öğrenci daimi kaldığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yurt parasını yatıracak mı?

Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Şu an itibariyle herhangi bir barınma imkânı söz konusu değildir.

 

23.Farabi öğrencileri aynı akademik yıl içerisinde 2 dönemliğine gidebilirler mi?

Evet gidebilirler.

 

24.Farabi Değişim öğrencisi programın hangi aşamasında mazeretli veya mazeretsiz vazgeçebilir? Son anda vazgeçen öğrenciye her hangi bir yaptırım uygulanabilecek mi?

Mazeretsiz vazgeçen Farabi öğrencisi programından faydalanamaz.

 

25.Eğer gidecekleri üniversitede kendi bölümleri yoksa öğrenciler başka bir bölüme devam edebilirler mi?

Derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir.

 

26.Öğrenciler için hibeler nasıl v ene zaman ödenecek?

Aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından.

 

27.Yönetmelikte öğrencilere normal bursun 1,5 katı burs verilir diyor. Bu normal burs veya krediden ayrımı yoksa onunla beraber mi 1,5 katı olmaktadır?

Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği 1,5 katı burs, alınmakta olan burslara ek olarak ödenecektir.

 

28.Mevzuatta birinci sınıfta okuyanlar başvuramaz deniliyor, 2. sınıf için 1. sınıfın ikinci yarısında başvuru yapabilirler mi?

Evet.

 

29.Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

Başvurular öğrenci veya öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin Farabi Koordinasyon Ofislerine ve şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

 

30.Başvuruda hangi evrakların teslim edilmesi gerekmektedir?

Başvuru belgesine ek olarak transkript ve diğer belgeler de ofis tarafından istenecektir. Başvuranların kendi üniversitelerindeki ofislerden bunu takip etmeleri gerekmektedir.

 

31.Hangi üniversitelere gidilebilir?

Öğrenci veya öğretim üyeleri kendi üniversitelerinin protokol imzalamış olduğu herhangi bir üniversiteye gidebilirler.

 

32.Daha önce Erasmus programından faydalananlar da Farabi programından faydalanabilirler mi?

Evet.

 

33.Okulu uzatmış olan öğrenciler programdan yararlanabilirler mi?

Evet. Öğrenci kabul edildiği takdirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir.

 

34.Alan kodları dokümanında kendi bölümümüze ilişkin kod yer almıyorsa ne yapılabilir?

Alan kodları tablosunda her bir alan adının altında "Diğer" seçeneği yer almaktadır. Kendi bölümünüzün adı alan kodlarında yer almıyorsa, "Diğer" seçeneğinin kodunu yazarak, alan adı kutusuna kendi bölümünüzün adını yazınız.

 

35.Öğrenci kabulünde hangi kriterler geçerli olacaktır?

Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesindeki koşulları sağlamalıdırlar.

 

36.Belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda öğrenci ne yapabilir?

Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse burssuz olarak bu programdan yararlanabilirler.

 

37.Öğrenim protokolümde derslerimi belirledikten sonra dersim karşı üniversitede açılmazsa ya da ders değiştirmek istersem ne yapmalıyım?

Kayıt tarihinden sonra 1 ay içinde öğrenim protokolünün ikinci sayfasındaki ekle-sil formu doldurulduktan sonra form, öğrenci ve bölüm koordinatörü tarafından imzalanır ve yönetim kurulu kararı ile derslerin değiştiril işlemi gerçekleştirilir.

 

38.Farabi Değişim Programı’na hak kazandıktan sonra harcımı gideceğim üniversiteye mi yoksa kendi üniversiteme mi yatıracağım?

Harcınızı kendi üniversitenize yaptırıp, harç dekontunuzu üniversitenize bağlı Farabi Koordinasyon Ofisi’ne teslim etmelisiniz.

 

39.Gitmek istediğim üniversite ile anlaşmamız yoksa ne yapmalıyım?

İlan tarihleri başlamadan 1-2 ay önce Farabi Koordinasyon Ofisi’ne gelerek  talebinizi bildirdiğiniz takdirde, ofisimiz ilgili üniversite ile iletişime geçecektir.

 

40.İkinci Öğretimden Birinci Öğretime başvuru nasıl olacak?

İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. Bir ikinci öğretim öğrencisi protokol yapıldığı taktirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilir. 

 

Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2014, Çarşamba